Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-


telefon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577


email: info@advocatsreus.com

ADVOCATS REUS


Confiança i dedicació en la defensa dels nostres clients

ADVOCATS REUS

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT


(placeholder)

ADVOCATS REUS

Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-

telefon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577

email: info@advocatsreus.com

(placeholder)

Als efectes del que preveu el Reglament Europeu 2016/679, informem als usuaris que les dades personals introduïdes voluntàriament seran guardats en el Registre d'Activitats Usuaris de l'empresa té com a finalitat la que ADVOCATS REUS pugui prestar el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

ADVOCATS REUS garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació que ens faciliti no serà cedida a tercers tret que en els casos que per obligació legal així calgui fer-ho o per a la correcta prestació dels serveis contractats.

Vostè podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com retirar el consentiment acceptat al tractament de les seves dades comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic fent clic aquí. info@advocatsreus.com, i fins i tot interposar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcions a través de la pàgina web https://advocatsreus.com (des d'ara LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer de "USUARIS WEB" així com "CLIENTS I / O PROVEÏDORS":


ELS NOSTRES DADES

Denominació és: ADVOCATS REUS

Responsable: FRANCESC SABATÉ VIDAL

Domicili: Carrer Ample 8, 4art. Reus

E-mail: info@advocatsreus.com

Objecte: Despatx d'Advocats


Tot això ja estava degudament inscrit davant l'agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual ADVOCATS REUS garanteix que s'han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel Reglament Europeu Sobre Protecció de dades i la normativa vigent.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Amb això manifiestamos nostre compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del lloc web.


FINALITAT, LEGITIMACION, CATEGORIA DE LES DADES recaptats, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT I MENORS D'EDAT.

Tal com es recull en la normativa, s'informa a l'usuari que, a través dels formularis de contacte, els quals s'emmagatzemen en un fitxer, amb l'exclusiva finalitat de complir mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L'acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de check-in, s'entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

Per tant, la legitimació s'obté a través del consentiment tal com posteriorment establirem.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni es cedirán a un tercer aquestes dades tret que sigui part de l'objecte de l'encàrrec.

2.1 MENORS D'EDAT

És condició indispensable per a l'ús de la comunicació electrònica amb nosaltres que tinguis més de 13 anys.

2.2 Legitimació

Gràcies al consentiment explícit en el formulari, podem tractar les teves dades i és requisit obligatori.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

2.3 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

2.4 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les teves dades durant el temps legalment establert una vegada transcorregut l'objecte de l'encàrrec.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ

ADVOCATS REUS fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent i d'aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. A partir de maig de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en vigor, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, ADVOCATS REUS informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment. En compliment del que estableix la normativa, l'informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de ADVOCATS REUS i tractats per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui. Addicionalment, l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de ADVOCATS REUS En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l'apartat "Exercici de Drets"

4. MESURES DE SEGURETAT

ADVOCATS REUS l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD. Així mateix, ADVOCATS REUS ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

5. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de la nostra web podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d'una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada. L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a ADVOCATS REUS amb la referència "Protecció de dades", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l'adreça: ADVOCATS REUS Carrer Ample 8, 4art. Reus També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: info@advocatsreus.com

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per nosaltres. Per això no garantim, ni ens fem responsables de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que nosaltres no oferim ni comercialitzem per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni vam aprovar, supervisem o controlem de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. No ens responsabilitzem en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

ADVOCATS REUS es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús d'ADVOCATS REUS després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació dels mateixos.

8. Responsable del fitxer I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer de dades és ADVOCATS REUS Com encarregats de tractament aliens a l'esmentat responsable: ADVOCATS REUS ha contractat els serveis de Hosting a 1 & 1 Internet España SLU (Amb domicili social en Avinguda de la Vega, 1 Edifici Veganova 3 Planta 5 Porta C d'Alcobendas, CP 28108, Madrid), que proporciona els serveis de hosting de ADVOCATS REUS . Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d'aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/?__lf=Static

Els serveis de desenvolupament web i xarxes socials poden ser realitzats per Enodesys sl amb domicili social a Carrer del Vent 32 1r 43202 Reus. Es pot consultar la política de privacitat en el següent enllaç: http://www.enodesys.com/es-aviso-legal.html

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, ADVOCATS REUS utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: 1and1

Plataforma web: Everweb

Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: No utilitza

Plataformes de plantilles per a WordPress: No utilitza

Captació de Leads: No utilitza

Passarel·la de pagament: No utilitza

Gestió de comentaris: Disqus

Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics) a ADVOCATS REUS també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants. L'usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d'enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a http://www.advocatsreus.com (el "Hiperenllaç") . L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre ADVOCATS REUS i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç, ni l'acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis. En tot cas, ADVOCATS REUS es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

10. NO VOLS REBRE INFORMACIÓ LA NOSTRA O VOLS REVOCAR el vostre consentiment?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l'ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d'enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Per a això, hauràs d'enviar un correu electrònic a l'adreça info@advocatsreus.com. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d'aquest correu electrònic, contestant el mateix amb l'opció que desitgis.

Si us plau, tingueu en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores en dies laborables perquè la teva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots seguir rebent missatges. En relació amb la gestió de les teves dades associats als perfils socials de ADVOCATS REUS , L'exercici del dret d'accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d'accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d'accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d'ADVOCATS REUS A més podrà deixar d'interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de ADVOCATS REUS , Eliminar els continguts que deixin de interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials. L'usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. ADVOCATS REUS anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d'ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ Twitter: https://twitter.com/privacy

11. SISTEMES DE CAPTURA E DADES PERSONALS I lA SEVA FINALITAT

1) Formularis de subscripció a continguts: No els fem servir

2) formulari de comentaris: No els fem servir

3) formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte té com a finalitat la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web, aquestes dades s'emmagatzemaran en el compte de correu de destí sense tractament fora d'aquesta.

4) Galetes: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen "cookies", L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar in formació sobre l'ús de cookies i com desactivar-les.

5) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google Analytics també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. Per a la captació de clients podem utilitzar Facebook Ads per la qual cosa en generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privacitat. No compartim, venem, lloguem la teva informació personal amb altres parts. Puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessàries per presentar alguns serveis.

12. PLUGINS SOCIALS.

A la nostra pàgina web no t'oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials.

ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT i revocabilitat l'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ADVOCATS REUS en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal. Com bé saps i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

14. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ADVOCATS REUS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.AVÍS LEGAL


TITULARITAT DEL LLOC WEB.

En compliment amb el deure d'informació general que, han d'oferir els prestadors de serveis de la societat d'informació, a continuació es faciliten les següents dades:

L'empresa titular del lloc web info@advocatsreus.com és ADVOCATS REUS, C / Ample 8, 4art. Reus.


OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació i serveis prestats per ADVOCATS REUS a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.


ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web. L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.

Amb caràcter general, la utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.


CONTINGUTS DE LA WEB

ADVOCATS REUS podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de ADVOCATS REUS, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició de els usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de ADVOCATS REUS


LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l'accés al web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. ADVOCATS REUS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús. ADVOCATS REUS no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

- la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.

- un mal funcionament del navegador.

- i / o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

ADVOCATS REUS no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al web per a l'obertura d'altres. ADVOCATS REUS no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.

ADVOCATS REUS no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l'accedir al seu web o altres webs a les que s'hagi accedit mitjançant enllaços d'aquest web.


COOKIES

Al web ADVOCATS REUS utilitzem cookies per facilitar la relació dels visitants amb el nostre contingut i per permetre elaborar estadístiques sobre les visitants que rebem.

En compliment de la Directiva 2009/136 / CE, desenvolupada en el nostre ordenament per l'apartat segon de l'article 22 de la Llei de Serveis de Societat de la Informació, seguint les directrius de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-detalladament del ús que es realitza a la nostra web a l'apartat cookies.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de ADVOCATS REUS, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a ADVOCATS REUS, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de ADVOCATS REUS.

POLÍTICA DE COOKIES

QUÈ ÉS UNA COOKIE?

Una galeta és un petit fitxer de text que s'emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les galetes solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d'ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d'usuari, etc. L'objectiu de la galeta és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement.


QUÈ INFORMACIÓ EMMAGATZEMA UNA COOKIE?

Les galetes no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web associa la galeta al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que el web no s'adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.


QUÈ COOKIES UTILITZA AQUEST LLOC WEB?

Seguint les directrius de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l'ús de galetes que fa aquesta web per tal d'informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les galetes següents pròpies:

Galetes de sessió, per garantir que els avisos es dirigeixen a vostè i no apareixen durant un temps determinat.

Aquest lloc web utilitza les següents galetes de tercers:

Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquest web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: no n’utilitza


POT INHABILITAR O ELIMINAR LES COOKIES?

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d'aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant.

Li proporcionem informació de cada navegador on se li explica la modificació de la configuració per a la desactivació i eliminació de les galetes.

Chrome

Firefox

Explorer

Safari

NOTES ADDICIONALS

Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes.

Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les galetes i des d'aquest lloc d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.

Per a qualsevol dubte o despatx sobre aquesta política de galetes no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.