Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-


telefon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577


email: info@advocatsreus.com

ADVOCATS REUS


Confiança i dedicació en la defensa dels nostres clients

ADVOCATS REUS

ADMINISTRATIU


(placeholder)

ADVOCATS REUS

Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-

telèfon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577

email: info@advocatsreus.com

(placeholder)

DRET ADMINISTRATIU


ADMINISTRATIU

Recursos administratius

Sancions

Llicències

Legalització d'edificacions

Expropiacions

Resposabilitat patrimonial de l'administració

Urbanisme

Al·legacions a plans urbanistics

Desenvolupament de planejament derivat

Juntes de compensació

Entitats urbanístiques de conservació

Dret local en general

Contenciosos administratius davant la

jurisdicció contenciosa

TANT SI ETS UN PARTICULAR COM UNA EMPRESA TENIM LA SOLUCIÓ