Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-


telefon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577


email: info@advocatsreus.com

ADVOCATS REUS


Expliqui les seves raons. Li explicarem els seus drets

ADVOCATS REUS

CIVIL


(placeholder)

ADVOCATS REUS

Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-

telèfon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577

email: info@advocatsreus.com

(placeholder)

DRET CIVIL


FAMÍLIA

Problemes familiars

Separacions

Divorcis

Nulitats

Herencies

Filiacions

Incapacitats, tutela, curatela

Divisions de patromonis familiars


IMMOBILIARI

Arrendaments

Desnonaments

Propietat horitzonal

Comunitats de propietaris

Reclamació de quotes

Impugnació d'acords

Servituts

Usdefruits

Proindivisos


DRET BANCARI

Clausules sol

Participacions preferents

Obligacions subordinades

Procedeimetns d´execució hipotecària

Reclamacions a avalistes

Leasing, factoring

Responsabilitats solidàries i mancomunades


PROCESSAL CIVIL

Compareixença i intervenciò davant tots els jutjats i Tribunals d'ordre civil

Formul·lacio de recurssos ordinaris i

extraordinaris


CONCURSAL

Deutes

Concursos de creditors

Concurs de persona fisica


ACCIDENTS

Demandes a companyies d'assegurances

Demandes a/de tercers

Valoració de danys corporals i materials

TANT SI ETS UN PARTICULAR COM UNA EMPRESA TENIM LA SOLUCIÓ