Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-


telefon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577


email: info@advocatsreus.com

ADVOCATS REUS


Confiança i dedicació en la defensa dels nostres clients

ADVOCATS REUS

LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL


(placeholder)

ADVOCATS REUS

Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-

telèfon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577

email: info@advocatsreus.com

(placeholder)

DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL


LABORAL

Defensa dels drets i interessos dels clients, siguin traballadors o empreses, al davant de les instàncies dels òrgans jurisdiccionals laborals (Jutjat de lo social, tribunal superior de justicia, etc..

Assistència i defensa dels drets i interessos dels clients al davant d’Inspecció de Treball

Assessorament en acomiadaments, sancions, modificacions substancials de condicions de treball, expedients de regulació d’ocupació (ERO) de suspensió o d’extinció de contractes de treball.

Sancions

Reclamacions de quantitats (finiquitos, hores extraordinàries, etc.)

Modificacions substancials de les condicions de treball


SEGURETAT SOCIAL

Incapacitats permanents derivades de malaltia comú o accidents de treball

Expedients de determinació de contingències de les baixes per malaltia

Impugnació d’altes mèdiques

Accidents de treball

Recàrrec de prestacions

TANT SI ETS UN PARTICULAR COM UNA EMPRESA TENIM LA SOLUCIÓ