telefon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577

Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-

info@advocatsreus.com


ADVOCATS REUSConfiança i dedicació en la defensa dels nostres clients

ADVOCATS REUS

CIVIL, PENAL, MERCANTIL, LABORAL, ADMINISTRATIU I MEDIACIÓ


(placeholder)

25 ANYS EN L'EXERCICI DE L'ADVOCACIA

PROFESSIONALS

L'ÀMPLIA EXPERIÈNCIA ENS AVALA

A LA PLAÇA LLIBERTAT, EN EL CENTRE DE REUS

FORMULARI DE CONTACTE

Petició de consulta


ADVOCATS REUS

Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-

telefon 977 333 329

telèfon d'emergències: 699 439 577

email: info@advocatsreus.com

(placeholder)

FRANCESC SABATÉ VIDAL


LLicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1991)

Col·legiat a l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus des de l'any 1993

Advocat en conflictes particulars i assessor de municipis, compaginant el Dret privat i el Dret públic.

Des de l'any 1993 manté obert despatx a la ciutat de Reus, amb especial dedicació al dret immobiliari, propietat horitzontal, i urbanisme.

Membre de la Comissió d'honoraris de l'Il·lustre Col.legi d'advocats de Reus.

MARIA DEL MAR GRANELL BARCELÓ

Llicenciada en Dret, per la Universitat de Lleida (1994)

Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus des de l’any (1994).

Mediadora titulada

membre jurista del Comitè d'Investigació amb Medicaments de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili

Membre del Servei d'Orientació a la Mediació i membre del Serveid'Orientació Jurídica que l' Il.lustre Col.legi de l'Advocacia de Reus ofereix a la ciutadania

ALFONSO PORTO CAÑERO


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1989)

Colegiado núm. 545 del Il.ltre Col.legi de l’Advocacia de Reus (1993)

Diplomat en Estudis Europeus per l'Institut Universitaire d’Études Européennes (Ginebra)

Tasques d'assessorament i defensa jurídica en el Gabinet Tècnic Jurídic de Catalunya a Tarragona (2004-2011)

Intervenció procedimients judicials en les jurisdiccions penal y laboral, assessorant tant a particulares como a empreses.


DRET CIVIL

Problemes en l'àmbit de la famíla, parella, herències, accidents, arrendaments, usufructes i proindivisos...DRET PENAL

La millor defensa legal al davant dels tribunals de particulars i empreses en totes les fases del procediment penal...


DRET MERCANTIL

Conflictes d'incompliments de contractes mercantils, impagaments de factures, Inimobiliari, Dret Bancari,


ADVOCATS REUS

Carrer Ample 8, 4 art.

43202 Reus -Tarragona-

telefon 977 333 329

telèfon d'emergències 699 439 577

email: info@advocatsreus.com


0%
Some required fields are missing. Please review the form and submit again.

MEDIACIÓ DE CONFLICTES

Mediació familiar (ruptures de parella i herències), Mercantil (contractes..), Civil (obres, arrendaments, assegurances)..


DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Acomiadaments, sancions, reclamacions, incapacitats permanents... Empresa i treballadors


DRET ADMINISTRATIU

Licències, sancions, Dret Local, Urbanisme,, expropiacions, responsabilitat d'Administradors...

TRUCA   977 333 329